Basisonderwijs

De wet Passend Onderwijs berust op een onjuiste aanname: de aanname dat leerkrachten met een volle klas ook nog kinderen met leer- en gedragsproblemen de individuele aandacht en ondersteuning kunnen geven die zij nodig hebben. En dat ook nog eens ‘transparant’ gedocumenteerd. Ouders gaan uit van dezelfde aanname en worden hierin door leerkrachten soms als ‘veeleisend’ ervaren.
De leerkrachten – vaak loyaler aan de kinderen en de schoolleiding dan aan zichzelf – proberen aan deze aanname te voldoen. De gevolgen zijn bekend: bijna een kwart van hen vertoont ziekteverschijnselen of raakt burn-out, nieuwkomers houden het onderwijs snel voor gezien of beginnen er helemaal niet meer aan, mannen passen al langer voor de combinatie hoge werkdruk-lage salarissen-lage maatschappelijke status, schoolleiders krijgen de lege plekken steeds moeilijker ingevuld, de kwaliteit van het onderwijs staat onder druk en een groeiend aantal kinderen krijgt niet de ondersteuning die ze nodig hebben.
HappySchools neemt met schoolleiding en leerkrachten de eisen van deze tijd als uitgangspunt om deze schijnbaar vicieuze cirkel te doorbreken, zodat zij weer geïnspireerd mee kunnen bouwen aan de toekomst.

HappySchools biedt basisscholen in transitie:

Scholen die hun onderwijs(systeem) willen toesnijden op de eisen van onze tijd biedt Happyschools inspiratie- en adviestrajecten. Neem voor specifieke informatie contact op.

• Bijeenkomsten voor leerkrachten geef ik in principe op locatie aan complete teams, in het kader van een transitietraject.
• Op uitnodiging verzorg ik inspiratiebijeenkomsten voor groepen geïnteresseerde leerkrachten, dit kunnen ook ‘gelegenheidsgroepen’ zijn.

• Ouderavonden maken in principe deel uit van een transitietraject.
• Op uitnodiging verzorg ik ‘losse’ ouderavonden over ‘kinderen van deze tijd en wat zij nodig hebben om op te groeien tot zelfbewuste jonge mensen’.