Leraren-
opleidingen

Lerarenopleidingen kampen met een dalende populariteit van het vak. Maar ook met de uitdagingen in de onderwijspraktijk, waarvoor zij hun studenten opleiden. Studenten die wel beginnen, houden het vaak al snel voor gezien. Niet alleen de jongens, die toch al in de minderheid zijn, maar steeds vaker ook de meisjes.
HappySchools neemt met schoolleiding en leraren de eisen van deze tijd als uitgangspunt om deze schijnbaar vicieuze cirkel te doorbreken, zodat zij weer geïnspireerd mee kunnen bouwen aan de toekomst.

HappySchools biedt lerarenopleidingen:

Scholen die hun onderwijs(systeem) willen toesnijden op de eisen van onze tijd biedt Happyschools inspiratie- en adviestrajecten. Neem voor specifieke informatie contact op.

  • Bijeenkomsten voor docenten geef ik in principe op locatie aan complete teams, in het kader van een transitietraject.
  • Op uitnodiging verzorg ik inspiratiebijeenkomsten voor groepen geïnteresseerde docenten, dit kunnen ook ‘gelegenheidsgroepen’ zijn.
  • Gastlessen/workshops maken in principe deel uit van een transitietraject.
  • Op uitnodiging verzorg ik ‘losse’ gastlessen/workshops over het thema ‘Onderwijs geven aan leerlingen van nu’.