“Je hoeft niet helderziend te zijn om oog te hebben voor de eisen van de tijd.
De uitdaging is ze te duiden en te vertalen naar de praktijk”.

vera-berntsen-happyschools

Onze samenleving wordt holistischer en hiërarchische verhoudingen zijn aan het veranderen. Voor het onderwijs betekent dat: reëel zijn in wat niet meer werkt en oog hebben voor wat om vernieuwing vraagt. Niet alleen in ons onderwijsaanbod, maar ook in de manier waarop we het onderwijs hebben georganiseerd.

Ik ben Vera Berntsen, oprichter van HappySchools, van huis uit Neerlandicus. Na mijn start als docent aan de Universiteit Utrecht was ik jarenlang actief in de communicatiepraktijk. In 2008 werd ik leerkracht op een vrije (basis)school. Na een burn-out begon ik in 2016 als remedial teacher, waarbij ik me specialiseerde in hoogsensitieve kinderen en beelddenkers. Ik verdiepte me in de eisen die kinderen, ouders én leerkrachten in deze tijd aan ons onderwijs(systeem) stellen. In 2018 heb ik HappySchools opgericht om scholen te helpen de eisen van onze tijd te verstaan en om te zetten naar de praktijk, zodat zij scholen worden die meebouwen aan de toekomst.

In het nieuws