Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs kampt – net als het basisonderwijs – met een lerarentekort. Steeds vaker moeten ongekwalificeerde docenten worden ingezet. Leerlingen van nu zijn echter bepaald geen gemakkelijke doelgroep. Jongens zijn moeilijk gemotiveerd te houden. Ze stromen in groten getale af naar lagere opleidingsniveaus of breken hun opleiding voortijdig af. Meisjes krijgen op steeds jongere leeftijd psychische problemen. Scholen en ouders weten zich vaak geen raad meer met hun kids.
HappySchools neemt met schoolleiding en leraren de eisen van deze tijd als uitgangspunt om deze schijnbaar vicieuze cirkel te doorbreken, zodat zij weer geïnspireerd mee kunnen bouwen aan de toekomst.

HappySchools biedt VO-Scholen:

Scholen die hun onderwijs(systeem) willen toesnijden op de eisen van onze tijd biedt HappySchools inspiratie- en adviestrajecten. Neem voor specifieke informatie contact op.

  • Bijeenkomsten voor docenten geef ik in principe op locatie aan complete teams, in het kader van een transitietraject.
  • Op uitnodiging verzorg ik inspiratiebijeenkomsten voor groepen geïnteresseerde docenten, dit kunnen ook ‘gelegenheidsgroepen’ zijn.
  • Ouderavonden maken in principe deel uit van een transitietraject.
  • Op uitnodiging verzorg ik ‘losse’ ouderavonden over ‘kinderen van nu en wat zij nodig hebben om op te groeien tot zelfbewuste jonge mensen’.
  • Workshops voor leerlingen maken in principe deel uit van een transitietraject.
  • Op verzoek verzorg ik losse workshops over ‘meiden van nu en wat zij nodig hebben om op te groeien tot zelfbewuste jonge mensen’.