Waar blijft de nieuwe kijk op het brein?

 In Nieuws

Door de eeuwen heen zijn onze hersenen steeds vergeleken met metaforen ontleend aan de technologie: de telegraaf, de telefooncentrale, de computer. Maar momenteel wordt wereldwijd uitgekeken naar een nieuwe doorbraak, schrijft Martin Cobb in The Idea of the Brain. Want het brein is geen computer, maar een levend orgaan, dat niet ontworpen is, maar evolueert. Wel jammer dat hij die doorbraak vanuit de technologie verwacht en niet vanuit de geesteswetenschappen.

Bron: NRC – Waar blijft de nieuwe kijk op het brein?