HappySchools

Voor toekomstbouwers.

Onze wereld is in transitie
en wij zijn erbij!’

Onze samenleving wordt holistischer en hiërarchische verhoudingen zijn aan het veranderen.
Voor het onderwijs betekent dat: reëel zijn in wat niet meer werkt en oog hebben voor wat om vernieuwing vraagt. Niet alleen in ons onderwijsaanbod, maar ook in de manier waarop we het onderwijs hebben georganiseerd. HappySchools helpt u de eisen van onze tijd te vertalen naar onderwijsinnovatie.

In het nieuws

Onuitgesproken vooroordelen

Voor veel (jonge) vrouwen was het ongetwijfeld een goede reden om op Kaag te stemmen: Kaag benoemt niet alleen alledaags ondermijnend gedrag naar vrouwen, maar laat ook zien hoe het anders kan. [...]

vera-berntsen-happyschools-02

Vera Berntsen

“Je hoeft niet helderziend te zijn om oog te hebben voor de eisen van de tijd.
De uitdaging is ze te duiden en te vertalen naar de praktijk”.