HappySchools

Voor toekomstbouwers.

Onze wereld is in transitie
en wij zijn erbij!’

Onze samenleving wordt holistischer en hiërarchische verhoudingen zijn aan het veranderen.
Voor het onderwijs betekent dat: reëel zijn in wat niet meer werkt en oog hebben voor wat om vernieuwing vraagt. Niet alleen in ons onderwijsaanbod, maar ook in de manier waarop we het onderwijs hebben georganiseerd. HappySchools helpt u de eisen van onze tijd te vertalen naar onderwijsinnovatie.

In het nieuws

vera-berntsen-happyschools-02

Vera Berntsen

“Je hoeft niet helderziend te zijn om oog te hebben voor de eisen van de tijd.
De uitdaging is ze te duiden en te vertalen naar de praktijk”.