Van bureaucratie naar humanocratie

 In Nieuws

‘Een eeuw geleden ging het erom laagopgeleide mensen zoveel mogelijk op dezelfde manier productief te laten zijn. Nu is de uitdaging hogeropgeleide mensen hun eigen inzichten en originaliteit te laten inzetten. Dat vereist een nieuwe benadering van management die niet langer regels en hiërarchie centraal stelt, maar mensen’, schrijven managementdeskundigen Gary Hamel en Michele Zanini in hun nieuwe boek Humanocracy. Interessant gedachte-experiment: vervang het woord ‘management’ eens door ‘onderwijs’.

Bron: NRC – Ben Tichelaar: Van bureaucratie naar humanocratie