‘Mijn kind maakt overal een probleem van’

 In Nieuws

Een positieve ontwikkeling: vaders die opvoedvragen stellen. Ook positief dat deze vader wordt bijgestuurd in zijn stereotiepe normen over mannelijkheid. Nu komt ‘tactiele overgevoeligheid’ vaak voor bij hooggevoelige kinderen. En hooggevoeligheid ofwel hoogsensiviteit is geen stoornis, maar een volstrekt normale eigenschap van een grote groep kinderen die fijnbesnaarder ter wereld komt. Het gros daarvan weet zich prima te redden. Fijnbesnaardheid/hooggevoeligheid kan zich echter ook uiten als autisme of AD(H)D – mevrouw Akkerman noemt het een symptoom -. Maar het kan zich evengoed uiten als hoogbegaafdheid,  automatiseringsprobleem (denk aan dyslexie, dyscalculie, dyspraxie) en/of gedragsprobleem.
Hooggevoelige kinderen moeten zich allereerst gaan thuisvoelen in hun lichaam en de wereld; daarbij helpt een liefdevolle, accepterende (thuis)omgeving. Het zou mooi zijn als deze vader door het gedrag van zijn kind zijn eigen gevoeligheid terugvindt (hooggevoeligheid is vaak erfelijk). Dat is zonder twijfel het grootste geschenk dat een vader zijn kind – en zichzelf – kan geven in een maatschappij die gevoeligheid als ‘onmannelijk’ afwijst.

Bron: NRC – ‘Mijn kind maakt overal een probleem van’