In Finland gaan ze wel samen naar school

 In Nieuws

Sinds een drastische onderwijshervorming in de jaren zeventig, biedt Finland nu excellent onderwijs. Mede dankzij een brede, inclusieve brugklas. ‘Maar ook doordat docenten zich aan de universiteit een diversiteit aan lesmethoden eigen maken, zodat iedere leerling linksom of rechtsom uiteindelijk hetzelfde kan leren’, aldus Sahlberg, één van de ontwerpers. De gemiddelde klasgrootte ligt er op 19 leerlingen, schoolinspecties zijn afgeschaft en bijles vindt plaats op school. Autonomie, aanzien en een goed salaris maken het leraarschap aantrekkelijk.
Dit zou inderdaad een mooi Nederlands experiment kunnen zijn, zoals Sahlberg voorstelt, maar dan wel het integrale, samenhangende pakket, lijkt mij, niet een paar krenten uit de pap. Voor-een-dubbeltje-op-de-eerste-rang-oplossingen heeft het onderwijs de afgelopen decennia genoeg gehad. Het is tijd om de weg omhoog in te slaan.

Bron: Trouw – Finland heeft al sinds de jaren zeventig een brede brugklas en dat levert excellent onderwijs op