Staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas houdt stand

 In Nieuws

Hoe kan het, dat we – met ons huidige ‘beschavingsniveau’ – oorlog überhaupt nog accepteren?
Geweld kan zich alleen maar handhaven als legitiem politiek middel, zolang we denken in termen van slachtoffers en daders, ‘goeden’ en ‘slechten’. Op het moment dat je je realiseert dat we allemaal mensen zijn, wordt doelgericht geweld plotseling absurd en inhumaan. Ook bondgenoten steunen en partij kiezen in de media wordt dan onfris.
Wel eens stilgestaan bij de vraag welk mens- en wereldbeeld we onszelf en onze kinderen inprenten? Kijk eens naar het geweld en vijanddenken in de films en games waarmee we onszelf dagelijks vermaken. Niet verwonderlijk, dat we oorlog en geweld jegens medemensen dan nog steeds ‘normaal’ vinden.
Als we al die energie en creativiteit eens gingen besteden aan het zoeken naar humane oplossingen voor iedereen? Minder spanning en sensatie misschien, wel meer beschaving.

Bron: NRC – Staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas houdt stand