Leer jongeren in economieles over ethisch handelen, want er is meer dan markt en regels

 In Nieuws

Herstellen kost energie en tijd, maar ik ben er weer, alife and kickin. Hieronder een artikel waar ik blij van word: twee innoverende economieleraren die oproepen om het dominante egoïstische mensbeeld in de economieles aan te passen.

In het kort: Bij het vak economie leren middelbare scholieren nog dat de mens het eigen materiële belang altijd en overal verkiest boven dat van anderen. Dit mensbeeld leidt volgens de auteurs tot eenzaamheid en nihilisme en ondergraaft het vertrouwen in elkaar. Het miskent bovendien de ethische vaardigheden van jongeren, van wie velen zich graag inzetten voor een duurzame en inclusieve wereld.
In onze complexe samenleving met botsende belangen zijn ethische vaardigheden hard nodig. Burgers en bedrijven staan voor ethische dilemma’s, die moeilijke, maar goede beslissingen vragen, soms ook ten koste van het directe eigenbelang op de korte termijn. De overheid kan niet alle uitwassen van de markt oplossen. Tijd dus voor economie-onderwijs dat (ook) gaat over de relationele, morele mens die hecht aan wederkerigheid.
Te beginnen bij de jeugd, onze toekomstbouwers.