Van de luide roep om gemeenschapszin kun je het ook een beetje benauwd krijgen

 In Nieuws

Heldere column van Kustaw Bessems over de balans tussen individualisme en gemeenschapszin in de nieuwe verkiezingsprogramma’s. In reactie op ‘doorgeschoten’ individualisme (egoïsme) slaan nogal wat programma’s door naar ‘doorgeschoten’ (benauwende) gemeenschapszin.

Het individu is bijvoorbeeld ‘zelfzuchtig’ en individualisering iets dat moet worden gestopt. Bessems: ‘Nergens de notie dat een autonoom individu vrijwillig en uit overtuiging onbaatzuchtig kan zijn. Geen woord over de verdiensten van individualisering. Over de vrijheid waar vrouwen, arbeiders, ongelovigen, lhbti’ers, kunstenaars en anderen voor hebben moeten vechten.’
Van de gemeenschapswensers ziet alleen Frans Timmermans individu en gemeenschap als twee polen waartussen het midden gevonden dient te worden: ‘De gemeenschap staat tegenover egoïsme, niet tegenover het individu.’ Dat maakt hem volgens Bessems de minst benauwende gemeenschapswenser.

Bron: de Volkskrant – Van de luide roep om gemeenschapszin kun je het ook een beetje benauwd krijgen